Αναπαλαίωση Μπουφέ 2

Posted by nikos 29/01/2018 0 Comment(s) Aναπαλαίωση Eπίπλων,

 

Αναπαλαίωση Μπουφέ Πριν

 

   

 

Αναπαλαίωση Μπουφέ κατά τη διάρκεια της επισκευής

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Αναπαλαίωση Μπουφέ μετά την Επισκευή