Αναπαλαίωση Μπουφέ 1

Posted by nikos 29/01/2018 0 Comment(s) Aναπαλαίωση Eπίπλων,

Πρίν την αναπαλαίωση

 

 

Αναπαλαίωση κατά τη διάρκεια της επισκευής.

   

Ολοκλήρωση Αναπαλαίωσης