Αναπαλαίωση Τραπεζαρίας

Posted by nikos 29/01/2018 0 Comment(s) Aναπαλαίωση Eπίπλων,

Αναπαλαίωση Τραπεζαρίας Πριν
 

 

 

Αναπαλαίωση Τραπεζαρίας κατά τη διάρκεια της επισκευής.

 

   

   

 

Αναπαλαίωση Τραπεζαρίας μετά την επισκευή