Ειδικές Κατασκευές

Ειδικές Κατασκευές


Στη γενικευμένη ή την εξ'αρχής παρέμβαση μας σε ένα χώρο, και μέσα στο πλαίσιο της ανάληψης έργου, αντιμετωπίζονται όλα τα παραπάνω θέματα συνολικά (μελέτη - σχεδιασμός - μορφολογία - κατασκευές- υλικά - χρήσεις - κόστος υλοποίησης), σε μια ολοκληρωμένη πρόταση που αποτελεί και την βάση για την υλοποίηση του. Η ολική ευθύνη για το αποτέλεσμα είναι δική μας.

Καλύπτουμε ειδικές ή ιδιαίτερες ανάγκες για τον εξοπλισμό και την επίπλωση κατοικιών, γραφείων, και μαζικών χώρων, με κατασκευές από φυσικά υλικά (ξύλο ή ορείχαλκο). Όλες είναι σχεδιασμένες στα μέτρα και τις χρήσεις που απαιτούνται, και υλοποιούνται σε συνεργασία με τον ενδιαφερόμενο ή τον Αρχιτέκτονα του. Ενδεικτικά αναφέρουμε επίτοιχα έπιπλα, ερμάρια, βιβλιοθήκες, καλύμματα, πυλώνες, διάτρητα, και άλλες κατασκευές ειδικών απαιτήσεων όπως διαχωριστικά, εσωτερικές πόρτες, περιθυρώματα, επενδύσεις, κλίμακες ψευδοροφές, και γενικό εξοπλισμό αιθουσών. Τα έργα που αναλαμβάνουμε απαιτούν γενικό σχεδιασμό, εγγύηση ποιότητας, εύρος και διάρκεια και εκτελούνται με απόλυτη επιτυχία. Για τον λόγο αυτό έχουν εμπιστευθεί την εταιρεία μας Τράπεζες, Υπουργεία, Οργανισμοί και εταιρείες, με υλοποίηση διαχρονικών έργων.


Εμφάνιση:
Ταξινόμηση: